Om Verdalsportalen

Verdalsbilder har fått en avlegger!  (Under arbeid …..)
Dette nettestdet skal være en portal til Verdal kommune’s mangfoldige natur, severdigheter, historiske plasser m.m.

Kartsystemet vil være klar for lansering en gang høsten 2019?.
Nye kartlag «dukker opp» stadig vekk. De siste er «Skrift i stein» ,  «fløtingsdammer» og «VR-bilder».  «Dyregraver» og markeing av de største av 200 rasgroper i Verdal står for tur.  Snart vil verdalingene ha flere hundre nye turmål og gå etter.
Vi vil «fylle på» med info og bilder. Mye finnes på Verdalsbilder og vi håper etterhvert at turgåere vil bidra med påfyll i form av tekst, bilder og kanskje gps-spor?
Etterhvert vil det kanskje dukke opp et Verdalsleksikon som kan knyttes sammen med VB og VP?

Verdalsportalen blir laget for å få folk ut å røre på seg. Det «zoombare» kartet, med kartlagene som går an å slå av og på  vil gi deg en meget rask oversikt over hvilke steder som finnes og hvor de er å finne.
I tillegg til kartet er det laget en tabell der du kan søke opp «friluftsstedene» med kategorier (kartlag) og tekst. Ved å klikke på «id’en» til en post «hopper» du rett inn på kartet der posten er fremhevet.
Kartet og tabellen i Verdalsportalen vil gi deg hundrevis turforslag.
Er været litt usikkert kan du kanskje velge en «gapahuk» eller en åpen setervoll.

Her er alle «Ti på topp»- og alle Kjentmanns-postene samlet.
Ved å klikke på markøren  på kartet får du opp informasjon om postene. Nederst i markørinformasjonen kan du klikke på  «Veibeskrivelse«. Når du oppgir hvor «du står», får du opp «Googlemaps» som viser hvor langt det er til «parkering» nærmest posten og hvor lang tid det tar  å kjøre dit med bil, sykle eller bruke «fotan».

Vi har lagt inn 185 setervoller inn i kartet. De fleste er for lengst nedlagt og borte.  Men det finnes en merkestang der setrene har stått og man kan finne noen grunnsteiner. Gps-punktene kan du plotte inn på din gps og de vil vise vei til de gamle setervollene. Også her vil et klikk på markøren vil gi deg opplysningene om setervollene som hentes bla.a. fra seterboka som ligger  på Nasjonalbiblioteket! Om det er noen som klarer alle setervollene i løpet av en sommer, gjenstår å se…

Mange historiske plasser vil komme etter hvert. Vi holder på å registere Verdals mange gapahuker, steiner, fløtingsdammer mm og vi trenger hjelp til å finne alle. Vi trenger også bilder av turmåla!

NB! NB! På kartet må du huske å «sette muspil» over «flerlagssymbolet» nede til høyre for å kunne slå av og på kartlag.
Du kan også velge en annen type kart med kartsymbolet oppe i høyre hjørne. Eksempelvis «Google flyfoto». GOD TUR!!!


Copyright © 2017- · All Rights Reserved · http://Verdalsportalen.no