Søk etter markør(er)    Klikk på "Id" for kart                     Tilbake til startsiden               Verdalsbilder                       
         Blank ut
Oversikt  markører  for friluftsplasser i Verdal
Total Records: 
  Id Ascending     Navn   Lag    Kart  
  953  Bilde av jacket tatt fra Skånes den 12/1-2017   13  33
  954  Bilde av Vilje fra Fugletårndet på Kåra.   13  33
  955  Enden av moloen mot elva.   50  37
  956  Ovenfor Måsøya   50  37
  957  Vuku sentrum   50  37
  958  Framhaldskolen på Bjartnes i 1934   51  25
  959  Stiklestad kirke sør   49  35
  960  BEVERLIV I TROMSDALEN     
  961  Jerven ved Svarthuvatnet i mars 2014.   13  33
  962  Vuku kirke   13  33
  963  Vuku kirke   50  37
  964  Verdalselva tatt fra Hegstadleiret   50  37
  965  Øystein Walberg forteller om gamle elveløp.   13  37
  966  Øystein Walberg forteller om lakserett og sagbruk.   13  37
  967  Øystein Walberg forteller om Verdalselva\'s gjennombrudd (elva tok snarveier).