Søk etter markør(er)    Klikk på "Id" for kart                     Tilbake til startsiden               Verdalsbilder                       
         Blank ut
Oversikt  markører  for friluftsplasser i Verdal
Total Records: 
  Id     Navn   Lag    Kart  
  793  Auretjønna   29  35
  794  Tronsmovassdalen   29  35
  795  Øvre Stamntjønna i Tverråa   29  35
  796  Nedre Stamntjønna i Tverråa   29  35
  797  Damtjønna i Tverråa   29  35
  798  Fiskløsningen (Vera)   29  35
  799  Karitjønna   29  35
  801  Tverråtjønna   29  35
  802  Øvre Juldalsdammen   29  35
  803  Skjækerdammen   29  35
  804  Øvre Dyrådam   29  35
  805  Nedre Dyrådammen   29  35
  806  Fiskløsningen (Malså)   29  35
  807  Holmliseterdammen   29  35
  808  Litjdammen/Nydammen   29  35
  809  Langtjønndammen   29  35
  810  Slagdammen i Holtjønnbekken (Usikker plassering)   29  35